top of page
StBrigid_s-Mordialloc_22-275.jpg
St Brigid's Mordialloc Logo.png

Ghi danh

Trường tiểu học Keysborough Gardens

Bắt đầu hành trình đến trường của bạn với Trường Tiểu học Keysborough Gardens.

Chúng tôi hy vọng sẽ sớm cung cấp các chuyến tham quan trường học, nhưng cho đến lúc đó, vui lòng xem chuyến tham quan ảo của chúng tôi.  Vui lòng liên hệ với văn phòng trường qua số 97926800 để đặt chuyến tham quan trường học hoặc nhấp vào đây để hoàn thành mẫu yêu cầu ghi danh.  

 

Khu trường học của chúng tôi
Khu trường học của chúng tôi có sẵn trên
  findmyschool.vic.gov.au  nơi lưu trữ thông tin cập nhật nhất về các khu vực trường học của Tiểu bang Victoria cho năm 2020 trở đi.  

Học sinh cư trú trong khu vực này được đảm bảo một suất học tại trường của chúng tôi, được xác định dựa trên địa chỉ thường trú của bạn.

Bộ cung cấp hướng dẫn thông qua  Chính sách Vị trí  để đảm bảo rằng học sinh được vào trường trong khu phố được chỉ định và tự do lựa chọn các trường khác, tùy thuộc vào các giới hạn về cơ sở vật chất.

Bạn có thể tìm thêm thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trên trang web của Bộ theo  Khu trường học.

Ghi danh cho học sinh mới cho tất cả các cấp được chấp nhận bất cứ lúc nào trong năm học.

Bạn có thể gửi email hoặc gửi các mẫu đơn đăng ký của bạn và bất kỳ tài liệu bổ sung nào đến văn phòng trường. Địa chỉ email là Keysborough.gardens.ps@education.vic.gov.au

Khi ghi danh tại KGPS, vui lòng cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu và giấy chứng nhận tiêm chủng của con bạn.

Các biểu mẫu có thể được tải xuống bên dưới.

StBrigid_s-Mordialloc_22-276.jpg

Liên lạc

Cảm ơn bạn đã liên hệ với Trường Tiểu học Keysborough Gardens. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

bottom of page