top of page
StBrigid_s-Mordialloc_22-275.jpg
St Brigid's Mordialloc Logo.png

Cofrestru

Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough

Dechreuwch eich taith ysgol gydag Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough.

Rydyn ni'n gobeithio cynnig teithiau ysgol yn fuan, ond tan hynny edrychwch ar ein rhith-daith.  Cysylltwch â swyddfa'r ysgol ar 97926800 i archebu taith ysgol neu cliciwch yma i lenwi'r ffurflen ymholiad cofrestru.  

 

Ein Parth Ysgol
Mae ein parth ysgol ar gael ar
  findmyschool.vic.gov.au  sy'n cynnal y wybodaeth fwyaf diweddar am barthau ysgolion Fictoraidd ar gyfer 2020 ymlaen.  

Mae myfyrwyr sy'n byw yn y parth hwn yn sicr o gael lle yn ein hysgol ni, sy'n cael ei bennu ar sail eich cyfeiriad preswyl parhaol.

Mae'r Adran yn darparu arweiniad trwy'r  Polisi Lleoli  sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad i'w hysgol gymdogaeth ddynodedig a'r rhyddid i ddewis ysgolion eraill, yn amodol ar gyfyngiadau cyfleusterau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan yr Adran o dan  Parthau Ysgol.

Derbynnir cofrestriadau ar gyfer myfyrwyr newydd ar bob lefel ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol.

Mae croeso i chi e-bostio neu bostio'ch ffurflenni cofrestru ac unrhyw ddogfennau ychwanegol i swyddfa'r ysgol. Y cyfeiriad e-bost yw Keysborough.gardens.ps@education.vic.gov.au

Wrth gofrestru yn KGPS, darparwch gopi o dystysgrif geni neu dystysgrif pasbort ac imiwneiddio eich plentyn.

Gellir lawrlwytho ffurflenni isod.

StBrigid_s-Mordialloc_22-276.jpg

Cysylltwch â ni

Diolch am gysylltu ag Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough. Byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

bottom of page